Τίτλος Σχεδίου Δράσης 2020-21: Ψηφιακή Ενημέρωση και Επικοινωνία

Υποδράση 1 : Έκδοση Ηλεκτρονικού Περιοδικού Σκοπός της Δράσης αυτής είναι οι μαθητές να ανακαλύψουν τη διαδικασία της συγγραφής κειμένων μέσω της συνεργασίας μεταξύ τους και της διερεύνησης  διαφόρων  τομέων  (π.χ, ψυχολογία, εφηβεία, επικαιρότητα, περιβάλλον, τεχνολογία) Οι Στόχοι για τους Διαβάστε περισσότερα….