Αποτελέσματα Αξιολόγησης Προσφορών για Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών/τριών του Σχολείου μας εντός και εκτός της χώρας.

Αξιολόγηση προσφορών για την μετακίνηση μαθητών/τριών στην Κύπρο στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ με κωδ. Αριθμ. 2021-1-EL01-KA102-078335

Αξιολόγηση προσφορών για την μετακίνηση μαθητών/τριών στην Κύπρο στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ με κωδ. Αριθμ. 2021-1-EL01-KA122-VET-000030875