Αίτηση – Δήλωση για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑ.Λ. 2022

Οι υποψήφιοι/ες μαθητές και απόφοιτοι καλούνται να υποβάλλουν Αίτηση-Δήλωση (Α-Δ) για την συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ έτους 2022 για εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από την Τετάρτη 1/12/2021 μέχρι και την Δευτέρα 13/12/2021.

Διαδικασία υποβολής της Αίτησης–Δήλωσης

Ο/Η υποψήφιος/α υποβάλλουν Αίτηση – Δήλωση με την επίδειξη ταυτότητας, διαβατηρίου ή οποιουδήποτε άλλου δημοσίου εγγράφου ή στοιχείου ταυτοποίησης του υποψηφίου, προκειμένου να ελεγχθεί η ορθή καταχώρηση των στοιχείων, ως εξής:

  1. Όσοι είναι μαθητές της τελευταίας τάξης των ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ, στο ΕΠΑΛ φοίτησής τους, χωρίς δικαιολογητικά.
  2. Όσοι είναι απόφοιτοι, στο ΕΠΑΛ αποφοίτησής τους ή στο πλησιέστερο στην κατοικία τους ΕΠΑΛ, συνυποβάλλοντας ευκρινές φωτοαντίγραφο του πτυχίου και του απολυτηρίου τους. Ειδικότερα, οι υποψήφιοι για τις πανελλαδικές εξετάσεις ημερησίων ΕΠΑΛ θα καταθέσουν την Αίτηση- Δήλωση (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1) σε ημερήσιο ΕΠΑΛ.

Η Αίτηση – Δήλωση υποβάλλεται από τον ίδιο τον/την ενδιαφερόμενο/-η ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του/της και εκφράζει την αυθεντική βούληση του/της ενδιαφερόμενου/-ης και δεν τροποποιείται μετά την ημερομηνία λήξης της υποβολής της.

Δικαίωμα συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έχουν όλοι/-ες όσοι/-ες υπέβαλαν σχετική Αίτηση-Δήλωση το ίδιο έτος, όπως περιγράφεται ως άνω, με την προϋπόθεση πως αν πρόκειται για μαθητές/-τριες της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ αυτοί/-ές θα πρέπει να έχουν λάβει πτυχίο ΕΠΑΛ και απολυτήριο δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ή πτυχίο ΕΠΑΛ όσοι/-ες έχουν ήδη απολυτήριο ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ ή ισότιμο τίτλο, μέχρι την έκδοση των βαθμολογικών αποτελεσμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων του Ιουνίου.


ΠΡΟΣΟΧΗ!
 οι υποψήφιοι που επιθυμούν να εισαχθούν σε κάποια από τις σχολές των σωμάτων ασφαλείας (Στρατός, Λιμενικό, Πυροσβεστική, Αστυνομία), του Εμπορικού Ναυτικού ή των ΤΕΦΦΑ θα πρέπει να συμπληρώσουν με Χ την αντίστοιχη επιλογή.

Στον πίνακα των ειδικοτήτων συμπληρώνουν με ένα μόνο Χ την ειδικότητά τους.

Πιο συγκεκριμένα, για τις ειδικότητες που λειτουργούν στο σχολείο μας η επιλογή είναι οι εξής:

  • Για την ειδικότητα Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού συμπληρώνουν με Χ το πεδίο 154
  • Για την ειδικότητα Τεχνικός Οχημάτων συμπληρώνουν με Χ το πεδίο 155
  • Για την ειδικότητα Υπάλληλος Διοίκησης & Οικονομικών Υπηρεσιών συμπληρώνουν με Χ το πεδίο 212
  • Για την ειδικότητα Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων & Ποτών συμπληρώνουν με Χ το πεδίο 247
  • Για την ειδικότητα Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής συμπληρώνουν με Χ το πεδίο 245
  • Για την ειδικότητα Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Εγκαταστάσεων & Δικτύων συμπληρώνουν με Χ το πεδίο 134

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για να κατεβάσετε την Αίτηση-Δήλωση για Συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ – Έτος 2022

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε τις Οδηγίες για την Συμπλήρωση της Αίτησης-Δήλωσης

Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε την Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας