Τίτλος Σχεδίου Δράσης 2021-22: Συνεργασία του ΕΠΑ.Λ. Αταλάντης με την τοπική κοινωνία.

Υποδράση 1: Μετεωρολογικός Σταθμός

Σκοπός: Η δημιουργία μετεωρολογικού σταθμού στο ΕΠΑ.Λ. Αταλάντης. Τα στοιχεία του σταθμού θα είναι προσβάσιμα σε πραγματικό χρόνο  σε όλους όσους επιθυμούν μέσω εφαρμογής σε κινητά και τάμπλετ αλλά και στην ιστοσελίδα του σχολείου.

Δείτε εδώ τα δεδομένα του Μετεωρολογικού σταθμού σε πραγματικό χρόνο

Παρακολουθείστε εδώ το βίντεο της υποδράσης

Υποδράση 2: Αρωματικά – Φαρμακευτικά Φυτά –Αιθέρια Έλαια

Σκοπός: Η καταγραφή, καλλιέργεια, περισυλλογή επεξεργασία, Παραγωγή αιθέριων ελαίων χρησιμοποιώντας αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά της περιοχής. 

Παρακολουθείστε εδώ το βίντεο της υποδράσης

Υποδράση 3: Κατασκευή χυτών αντικειμένων

Η δράση έχει σκοπό οι μαθητές να ολοκληρώσουν την διαδικασία της χύτευσης και να εμπλακούν σε όλα τα στάδια, από την δημιουργία του πρότυπου για την χρήση του ως πυρήνα του καλουπιού μέχρι και την τελική χύτευση.

Παρακολουθείστε εδώ το βίντεο της υποδράσης