Διδακτική Επίσκεψη στο Ελαιοτριβείο και Συσκευαστήριο ελιάς της εταιρείας ΒΑΓΙΑΣ Α.Ε.  

Στις 5/5/2022, στο πλαίσιο της υλοποίησης του σχεδίου δράσης με τίτλο: ‘’Η μάθηση και η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας μέσα από τη γνωριμία με την αγορά εργασίας’’ του Συλλογικού Προγραμματισμού της σχολικής μας μονάδας για το σχολικό έτος 2021-22, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη μαθητών της Α΄ τάξης και της Β΄ του τομέα Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος   του ΕΠΑ.Λ. Αταλάντης, στο Ελαιοτριβείο και συσκευαστήριο ελιάς της εταιρείας ΒΑΓΙΑΣ Α.Ε.  

Η ΒΑΓΙΑΣ ΑΕ είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο χώρο της παραγωγής – εμπορίας ελαιολάδου και εμπορία της εδώδιμης ελιάς για πολλά χρόνια. Οι μαθητές μας είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στο ελαιοτριβείο και στο χώρο επεξεργασίας της βρώσιμης ελιάς. Ενημερώθηκαν για τη σημασία της καλλιέργειας της ελιάς στην περιοχή μας και τις θέσεις εργασίας που προσφέρονται.  Είναι μια εταιρία που στηρίζετε πολύ στις εξαγωγές των προϊόντων της η ποιότητα των οποίων καθορίζεται από την εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων σε όλα τα στάδια από την παραγωγή του καρπού μέχρι την επεξεργασία του. Εφαρμόζει αυστηρά συστήματα ποιότητας ISO και HACCP. Ευχαριστούμε πολύ τα στελέχη της επιχείρησης για τη φιλοξενία και για την ενημέρωση των μαθητών μας.