Ενημέρωση μαθητών από την Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος – HELMEPA για τα «επαγγέλματα της θάλασσας»

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του σχεδίου δράσης με τίτλο: ‘’Η μάθηση και η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας μέσα από τη γνωριμία με την αγορά εργασίας’’ , την Παρασκευή 13-1-2023   Η Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος – HELMEPA παρουσίασε διαδικτυακά με τον κ. Ιάσωνα Λαϊνό σε 30 μαθητές του ΕΠΑ.Λ.  Αταλάντης τις ευκαιρίες καριέρας για τους νέους στον αναπτυσσόμενο κλάδο της  Γαλάζιας Οικονομία.

Οι ευκαιρίες απασχόλησης που προσφέρουν τα «Επαγγέλματα της θάλασσας» για τους νέους/νέες καλύπτουν μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων, τόσο στους παραδοσιακούς τομείς, όπως ο παράκτιος τουρισμός, η αλιεία, οι θαλάσσιες μεταφορές και η ναυπηγική, όσο και σε καινοτόμους κλάδους όπως οι ιχθυοκαλλιέργειες, η ωκεάνια ενέργεια και η θαλάσσια βιοτεχνολογία στους οποίους καταγράφεται ζήτηση για ανθρώπινο δυναμικό υψηλής επιστημονικής εξειδίκευσης.

Σήμερα, η Γαλάζια Οικονομία στην Ευρώπη απασχολεί 5,4 εκ εργαζομένους και αναμένεται να διπλασιαστεί έως το 2030.  Tην ίδια στιγμή, πολλές είναι οι επιχειρήσεις που αδυνατούν να καλύψουν κενές θέσεις εργασίας με κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό  και αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι οι νέοι/νέες δεν γνωρίζουν τον κλάδο και τις ευκαιρίες.

Σε αυτό το πλαίσιο, η HELMEPA, διοργανώνει παρουσιάσεις σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και φορείς που έχουν επαφή με τους νέους για να παρουσιάσει τα επαγγέλματα της θάλασσας και τις προοπτικές για σταδιοδρομία στη Γαλάζια Οικονομία.

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός που διοργάνωσε την ενημέρωση των μαθητών  ήταν η συντονίστρια του σχεδίου δράσης κα. Τσούνη Νικολίτσα.

https://www.bluegeneration.org/index.php/el/