Πανελλήνια Σχολική Ημέρα Φιλοζωίας

Στο πλαίσιο της 1ης Πανελλήνιας Σχολικής Ημέρας Φιλοζωίας, επιλέξαμε την Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία για την ενημέρωση των παιδιών και των εκπαιδευτικών του σχολείου μας.

Η ενημέρωση έγινε διαδικτυακά στις 4 Απριλίου 2024, με υλικό που προέρχεται κατά το μεγαλύτερο μέρος του από τα εγκεκριμένα από το ΙΕΠ, προγράμματα. Ο ομιλητής εστίασε συνοπτικά στους βασικούς στόχους της φιλοζωίας, τους στόχους της εκπαίδευσης για τη φιλοζωία, τη σχέση ανθρώπου-ζώου διαχρονικά, τα δικαιώματα των ζώων, τα άγρια ζώα (βιοποικιλότητα), τα ζώα κτηνοτροφίας, τα ζώα συντροφιάς και τα σχετικά θέματα με τα αδέσποτα.

Η ενημέρωση ολοκληρώθηκε με τα λόγια του κ.Καλαϊτζίδη, που έκανε την παρουσίαση για λογαριασμό της ΠΦΠΟ: «Ο αγώνας για τα δικαιώματα των ζώων, για την εκμηδένιση του αριθμού των αδέσποτων ζώων και για την προστασία της βιοποικιλότητας δεν θα σταματήσει ποτέ εκ μέρους της ΠΦΠΟ».