Εκπαιδευτική – Διδακτική επίσκεψη στο Ιδιωτικό ΚΤΕΟ ΛΟΚΡΟΣ

Στις 12 Απριλίου 2024, οι μαθητές της Β  τάξης του τομέα Μηχανολογίας και της  Γ  τάξης των ειδικοτήτων Τεχνικών Οχημάτων και Ψυκτικών, επισκέφτηκαν το ιδιωτικό ΚΤΕΟ ΛΟΚΡΟΣ, στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης  «Οι μαθητές ανακαλύπτουν την επιχειρηματικότητα, εξερευνώντας την αγορά εργασίας» που υλοποιείτε στο σχολείο μας το σχολικό έτος 2023-24. και περιλαμβάνει ενημερωτικές επισκέψεις και συναντήσεις με επαγγελματικούς φορείς.

Ενημερώθηκαν, από τους υπεύθυνους αλλά και τους εργαζόμενους του Ι. ΚΤΕΟ ΛΟΚΡΟΣ  για το αντικείμενο των δραστηριοτήτων του ΚΤΕΟ και για τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν έτσι ώστε να καταφέρουν να εργαστούν σε κάτι αντίστοιχο.

Στην συνέχεια ακολούθησε επίδειξη, με συμμετοχή των μαθητών, όλων των εργασιών που γίνονται στον χώρο, συζητήθηκαν τα πιθανά προβλήματα που μπορούν να προκύψουν και πως αντιμετωπίζονται.