21-11-2019 Εκπαιδευτική επίσκεψη μαθητών & μαθητριών του τομέα Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος του ΕΠΑ.Λ. Αταλάντης, στις εγκαταστάσεις της εταιρίας ΒΑΓΙΑΣ Α.Ε.

Η ΒΑΓΙΑΣ ΑΕ είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο χώρο της παραγωγής – εμπορίας ελαιολάδου και εμπορία της εδώδιμης ελιάς για πολλά χρόνια. Οι μαθητές μας είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στο ελαιοτριβείο που ήταν σε λειτουργία και στο χώρο επεξεργασίας της βρώσιμης ελιάς. Είναι μια εταιρία που στηρίζετε πολύ στις εξαγωγές των προϊόντων της η ποιότητα των οποίων καθορίζεται από την εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων σε όλα τα στάδια από την παραγωγή του καρπού μέχρι την επεξεργασία του. Εφαρμόζει αυστηρά συστήματα ποιότητας ISO και HACCP. Ευχαριστούμε πολύ τα στελέχη της επιχείρησης για τη φιλοξενία και για την ενημέρωση των μαθητών μας.