Είσοδος μαθητών στην ψηφιακή πλατφόρμα e me-ΠΣΔ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΕ Ε-ΜΕ

1) Πατάμε στο https://auth.e-me.edu.gr/?eme=https://e-me.edu.gr/ikoutsaf/groups&cause=no-token&eat=0f207d9ea948fb1ad508f8d519441f80

2) Πατάμε είσοδος

3) Βάζουμε τα στοιχεία μας

4) Αφού εισέλθουμε μια φορά στην πλατφόρμα e-me, θα μπορεί πλέον ο καθηγητής να μας βρει και να μας προσκαλέσει στην κυψέλη του. Πρέπει όμως να ελέγχετε τα μηνύματα σας στο e-me (πάνω δεξιά στο σύμβολο των μηνυμάτων ) ώστε όταν σας καλέσει ο καθηγητής να αποδεχτείτε.

5) Όταν γίνετε μέλη, πατάτε πάνω στις κυψέλες για να διαβάσετε πληροφορίες για το κάθε μάθημα.