Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων

Πρόεδρος: Σανούλη Αθηνά

Αντιπρόεδρος: Σανιδάς Αθανάσιος

Γραμματέας: Γκιώνη Αγγελική

Μέλος: Ανδρίτσος Αθανάσιος

Μέλος: Τατούλη Νικολία