Αποτελέσματα Αξιολόγησης Προσφορών για Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών/τριών του Σχολείου μας εντός και εκτός της χώρας.

1/2/2024 Αξιολόγηση προσφορών για 5ήμερη εκδρομή στη Θεσσαλονίκη 29/2/24 – 4/3/24

Αξιολόγηση προσφορών για την μετακίνηση μαθητών/τριών στην Κύπρο στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ με κωδ. Αριθμ. 2021-1-EL01-KA102-078335