Γεωπονίας, Τροφίμων & Περιβάλλοντος

Οι μαθητές και μαθήτριες που επιλέγουν τον Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος στη Β’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν 23 ώρες μαθημάτων Τομέα και 12 ώρες μαθημάτων Γενικής Παιδείας ανά εβδομάδα. Στη συνέχεια, στη Γ’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ., αφού επιλέξουν μία από τις 4 Ειδικότητες που παρέχει ο Τομέας, παρακολουθούν 23 ώρες μαθημάτων Ειδικότητας.  
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Φ.Ε.Κ. 1489/τ. Β’/26-5-2016, από το σχολικό έτος 2017-2018, στον Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος στη Γ’ τάξη των  Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., προβλέπεται να λειτουργούν οι εξής ειδικότητες:

Σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 1567, τ.Β’, 2-6-2016 τα μαθήματα Τομέα που παρακολουθούν οι μαθητές και μαθήτριες του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος στη Β’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. έχουν ως εξής:

 ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
1.Αρχές Αγροτικής Ανάπτυξης
2.Περιβάλλον και Γεωργία1Θ+2E
3.Φυτική Παραγωγή2Θ+3E
4.Ζωική Παραγωγή2Θ+1Ε
5.Τεχνολογία Τροφίμων2Θ+2Ε
6.Αρχές Αρχιτεκτονικής Τοπίου1Θ+1Ε
7.Στοιχεία Γεωργικών Εγκαταστάσεων & Γεωργικά Μηχανήματα2Θ+1Ε
8.Αγγλικά Τομέα
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 23 ΩΡΕΣ
Θ: Θεωρία, Ε: Εργαστήριο