Διοίκησης-Οικονομίας

Οι μαθητές και μαθήτριες που επιλέγουν τον Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας στη Β’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν 23 ώρες μαθημάτων Τομέα και 12 ώρες μαθημάτων Γενικής Παιδείας ανά εβδομάδα. Στη συνέχεια, στη Γ’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ., αφού επιλέξουν μία από τις 4 Ειδικότητες που παρέχει ο Τομέας, παρακολουθούν 23 ώρες μαθημάτων Ειδικότητας.  
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Φ.Ε.Κ. 1489/τ. Β’/26-5-2016, από το σχολικό έτος 2017-2018, στον Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας στη Γ’ τάξη των  Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., προβλέπεται να λειτουργούν οι εξής ειδικότητες:

Σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 1567, τ.Β’, 2-6-2016 τα μαθήματα Τομέα που παρακολουθούν οι μαθητές και μαθήτριες του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας στη Β’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. έχουν ως εξής:

 ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
1.Αρχές Λογιστικής3Θ+3Ε
2.Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ
3.Θεωρία Τουρισμού και Εφαρμογές  3E
4.Εισαγωγή στην Εφοδιαστική (Logistics)
5.Χρηματοπιστωτικές Συναλλαγές – Λογιστικά Φύλλα (EXCEL)
6.Στοιχεία Δικαίου (Αστικό- Εμπορικό – Εργατικό- Τουριστικό)
7.Οικονομικά Μαθηματικά & Στατιστική
8.Αγγλικά Τομέα
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 23 ΩΡΕΣ

       Θ: Θεωρία      Ε: Εργαστήριο