Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού

https://www.youtube.com/watch?v=FV4lIoCLi94&t=6s