Εργαστήρια

Τομέας Γεωπονίας Τροφίμων & Περιβάλλοντος   –   Εργαστήριο  Γεωπονίας & Περιβάλλοντος

Τομέας Γεωπονίας Τροφίμων & Περιβάλλοντος   –   Εργαστήριο Τεχνολογίας Τροφίμων & Ποτών

Τομέας Διοίκησης  Οικονομίας  –  Εργαστήριο Εφαρμογών Η/Υ

Τομέας Ηλεκτρολογίας Ηλεκτρονικής & Αυτοματισμού  –  Εργαστήριο Αυτοματισμού

Τομέας Ηλεκτρολογίας Ηλεκτρονικής & Αυτοματισμού  –  Εργαστήριο Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων

Τομέας Μηχανολογίας – Εργαστήριο Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Κατασκευών

Τομέας Μηχανολογίας – Εργαστήριο Ψύξης Αερισμού & Κλιματισμού

Τομέας Μηχανολογίας – Εργαστήριο Οχημάτων

Τομέας Μηχανολογίας – Εργαστήριο Θερμικών Εγκαταστάσεων & Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

Τομέας Πληροφορικής – Εργαστήριο Πληροφορικής