Υλοποίηση ΝΕΟΥ προγράμματος ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ για αποφοίτους ΕΠΑ.Λ.

Το ΕΠΑ.Λ.  Αταλάντης στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ-ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΕΠΑ.Λ. (Ε΄ φάση), καλεί τους αποφοίτους των παρακάτω ειδικοτήτων που  ενδιαφέρονται να συμμετέχουν, να επικοινωνήσουν με το σχολείο.

Ειδικότητες:

Τεχνικός Οχημάτων

Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

 Με το «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» δίνεται μεγάλη βαρύτητα στην αναβάθμιση της εργασιακής προοπτικής των αποφοίτων των ΕΠΑ.Λ. και στην ομαλή και ασφαλή είσοδό τους στην αγορά εργασίας με στόχο τη σύζευξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης με την απασχόληση και τη στήριξη των αποφοίτων μετά την απόκτηση του πτυχίου τους.

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Αποτελεί ένα εκπαιδευτικό σύστημα στο οποίο ο μαθησιακός χρόνος εναλλάσσεται μεταξύ χώρου εργασίας και εκπαιδευτικής δομής.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ενήλικες και μπορούν να συμμετάσχουν προαιρετικά οι απόφοιτοι Λυκείου (ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ.) οι οποίοι έχουν και πτυχίο ΕΠΑ.Λ. και βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης χωρίς ηλικιακό όριο.

Κατά την 9μηνη διάρκειά του οι μαθητευόμενοι/-ες παρακολουθούν:

  • Εργαστηριακό μάθημα στην ειδικότητά τους συνολικής διάρκειας 203 ωρών, 1 ημέρα την εβδομάδα στο σχολείο και
  • Πρόγραμμα εκπαίδευσης σε χώρο εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα με ρυθμισμένο πλαίσιο, που περιλαμβάνει: σύμβαση μαθητείας, εκπαιδευτή στο χώρο απασχόλησης, αμοιβή και πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα για 9 μήνες (4 ημέρες την εβδομάδα για 7 ώρες την ημέρα).

  Πραγματοποιείται βάσει ειδικών Προγραμμάτων Σπουδών, ώστε να εξασφαλίζεται η ποιοτική υλοποίησή του.

  Κατά την εφαρμογή του προγράμματος υπάρχει συστηματική συνεργασία μεταξύ του εκπαιδευτικού (διδάσκοντα και επόπτη από την πλευρά του σχολείου) και του εκπαιδευτή (στο χώρο απασχόλησης) για την τήρηση τόσο του προγράμματος σπουδών μαθητείας όσο και του πλαισίου ποιότητας μαθητείας.

  Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι μαθητευόμενοι/-ες μπορούν να παρακολουθήσουν 35ωρο προπαρασκευαστικό πρόγραμμα για την προετοιμασία τους για συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης.

  Οι απόφοιτοι/-ες της τάξης μαθητείας μετά από πιστοποίηση αναβαθμίζουν τα προσόντα τους στο επίπεδο 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και αποκτούν πολύτιμη εργασιακή εμπειρία που τους οδηγεί στην απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, όπου αυτό απαιτείται.

  Οι μαθητευόμενοι/-ες του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας παίρνουν αναβολή στράτευσης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ