Τίτλος Σχεδίου Δράσης 2020-21: Ψηφιακή Ενημέρωση και Επικοινωνία

Υποδράση 1 : Έκδοση Ηλεκτρονικού Περιοδικού

Σκοπός της Δράσης αυτής είναι οι μαθητές να ανακαλύψουν τη διαδικασία της συγγραφής κειμένων μέσω της συνεργασίας μεταξύ τους και της διερεύνησης  διαφόρων  τομέων  (π.χ, ψυχολογία, εφηβεία, επικαιρότητα, περιβάλλον, τεχνολογία)

Οι Στόχοι για τους μαθητές είναι να:

 • Αναπτύξουν την κριτική σκέψη κατά τη διάρκεια της αναζήτησης στοιχείων και πληροφοριών για συγκεκριμένα θέματα
 • Μπορέσουν να αποκτήσουν ευχέρεια στη χρήση ψηφιακών μέσων και πλατφορμών
 • Καλλιεργήσουν υγιή συναγωνισμό με τους συμμαθητές τους
 • Μάθουν να διερευνούν με ακαδημαϊκό τρόπο ένα αντικείμενο που τους ενδιαφέρει
 • Αναφέρουν τις πηγές από τις οποίες συλλέγουν τις πληροφορίες για ένα θέμα
 • Ανταλλάξουν ιδέες μεταξύ τους και να μάθουν να χρησιμοποιούν το διάλογο
 • Αποκτήσουν «δημοσιογραφική» εμπειρία με ανάγνωση άρθρων/ παρακολούθηση ρεπορτάζ κ.λπ. επαγγελματιών δημοσιογράφων
 • Να γράψουν και να δημοσιεύσουν δικά τους κείμενα και
 • Να είναι ανοιχτοί στην αρνητική κριτική και να μάθουν να την αξιοποιούν για βελτίωση

Δείτε το 1ο τεύχος

Δείτε το 2ο τεύχος

Δείτε το 3ο τεύχος

Υποδράση 2 : Ψηφιακοί Πίνακες Ανακοινώσεων με δικτυακή σύνδεση σε κοινόχρηστους χώρους του σχολείου.

Σκοπός της Δράσης είναι ο σύγχρονος τρόπος ενημέρωσης και επικοινωνίας μέσα στο χώρο του σχολείου με την σχεδίαση και λειτουργία ηλεκτρονικών – ψηφιακών πινάκων ανακοινώσεων

Οι Στόχοι για τους μαθητές είναι να:

 • Αναπτύξουν την κριτική σκέψη κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της δράσης
 • Αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους
 • Ανταλλάξουν ιδέες μεταξύ τους και να μάθουν να χρησιμοποιούν τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας αναπτύσσοντας την κοινωνικότητά τους
 • Κινητοποιήσουν τη φαντασία τους
 • Συμμετέχουν σε καινοτόμες εκπαιδευτικές δράσεις
 • Καλλιεργήσουν υγιή συναγωνισμό με τους συμμαθητές τους
 • Αναδείξουν τις δυνατότητες της Επαγγελματικής εκπαίδευσης
 • Να γράφουν και να αναρτούν-δημοσιεύουν ανακοινώσεις και θέσεις των μαθητικών κοινοτήτων.
 • Αναπτύξουν τη συνεργασίας  με τους καθηγητές τους