Οι εγγραφές ξεκίνησαν……

Οι Γονείς/Κηδεμόνες των μαθητών/τριών που επιθυμούν να εγγραφούν ή να ανανεώσουν την εγγραφή τους για την επόμενη τάξη ή να μετεγγραφούν στο ΕΠΑ.Λ. Αταλάντης για το σχολικό έτος 2021–2022, χρειάζεται να υποβάλλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής», μέσω της εφαρμογής e-eggrafes στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr

από 18 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 2 Ιουλίου!

Στην περίπτωση ανήλικων μαθητών/-τριών την Ηλεκτρονική Αίτηση υποβάλλει ο νόμιμος κηδεμόνας με τους   κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis).

Σε περίπτωση ενήλικων μαθητών/-τριών, Ηλεκτρονική Αίτηση μπορούν να υποβάλουν οι ίδιοι, με τους δικούς τους κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis), εφόσον είναι καταχωρημένοι στο MySchool.

Στο σχολείο μας λειτουργούν οι παρακάτω τομείς και ειδικότητες:

Για την Β’ Τάξη οι Τομείς

 • Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος
 • Διοίκησης – Οικονομίας
 • Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
 • Μηχανολογίας
 • Πληροφορικής

Για την Γ’ Τάξη οι Ειδικότητες

Για τον τομέα: Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος

 • Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων & Ποτών
 • Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

Για τον τομέα: Διοίκησης – Οικονομίας

 • Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

Για τον τομέα: Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

 • Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

Για τον τομέα: Μηχανολογίας

 • Τεχνικός Οχημάτων
 • Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τελική ημερομηνία για εγγραφή ή μετεγγραφή: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ

α) Σε περίπτωση αλλαγή Κηδεμόνα χρειάζεται να επισκεφτείτε το σχολείο αυτοπροσώπως με την ταυτότητάς σας και να προσκομίσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

β) Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να συνεχίσετε την εγγραφή σας μέσα από το e-eggrafes επικοινωνήστε με το σχολείο.