18-10-2019 Εκπαιδευτική Επίσκεψη μαθητών του τομέα Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών οι μαθήτριες και οι μαθητές μας ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις, στο Γεωπονικό Μουσείο και ενημερώθηκαν για το έδαφος, τους υδάτινους πόρους, τους μικροοργανισμούς, τους φυτικούς και ζωικούς οργανισμούς, τις ζωοτροφές και τα τρόφιμα.