Μαθητεία ΕΠΑ.Λ.

Μεταλυκειακό έτος τάξη μαθητείας

  • Είναι το εκπαιδευτικό σύστημα που ο μαθησιακός χρόνος εναλλάσσεται μεταξύ της σχολικής τάξης και του χώρου εργασίας .
  • Είναι ένα προαιρετικό έτος σπουδών που επιτυγχάνει συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα συνδέοντας το Σχολείο και τον απόφοιτο του ΕΠΑΛ με το χώρο εργασίας.
  • Αποτελεί μια εναλλακτική διαδρομή για τους αποφοίτους της Επαγγελματικής εκπαίδευσης αναβαθμίζοντας τα επαγγελματικά τους προσόντα.
  • Απευθύνεται σε ενήλικους με στόχο την αφομοίωση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων προσφέροντας εφόδια για επιτυχημένη σταδιοδρομία.

Ποιοι μπορούν να εγγραφούν

Ενήλικοι νέοι και νέες μέχρι 24 ετών κάτοχοι Απολυτηρίου και πτυχίου ΕΠΑΛ που βρίσκονται εκτός απασχόλησης εκπαίδευσης ή κατάρτισης.

Αμοιβή – Ασφάλιση

  • Η αμοιβή ανέρχεται στο 75% του νομοθετημένου κατώτατου ορίου του ημερομισθίου.
  • Παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη (συντάξιμος χρόνος) και επαγγελματικά δικαιώματα.

Διάρκεια.

Η τάξη μαθητείας διαρκεί 9 μήνες και υλοποιείται με ευθύνη του αντίστοιχου ΕΠΑΛ. 1 ημέρα την εβδομάδα και για 7 ώρες ο απόφοιτος διδάσκεται το εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας στον χώρο του ΕΠΑΛ ή του εργαστηριακού κέντρου ενώ τις υπόλοιπες 4 μέρες και για 7 ώρες την ημέραεκπαιδεύεται στο χώρο εργασίας με βάση συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών. Ο εκπαιδευόμενος στο χώρο εργασίας εποπτεύεται από εκπαιδευτικό του ΕΠΑΛ.

Πιστοποίηση.

Μετά την τάξη μαθητείας ο εκπαιδευόμενος παρακολουθώντας προπαρασκευαστικά μαθήματα στο σχολείο μπορεί να συμμετάσχει στις εξετάσεις πιστοποίησης που του παρέχουν αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών επιπέδου 5 του εθνικού πλαίσιο προσόντων

https://youtu.be/04LS8RZclD0