Συνάντηση-ενημέρωση εκπαιδευτικών με το ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ

Την Παρασκευή 13/5/2022 πραγματοποιήθηκε συνάντηση με το ΚΕΘΕΑ  ΕΞΟΔΟΣ( Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Κινητή Μονάδα στο σχολείο μας μετά από πρόσκληση. Η συνάντηση είχε ως στόχο την ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας για θέματα σχετικά με τον εθισμό και κυρίως τους τρόπους πρόληψης σε σχέση με τους εφήβους. Έγινε ενημέρωση  για την πρόληψη, τους παράγοντες προάσπισης  και τους παράγοντες κινδύνου σχετικά με τον εθισμό. Οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν στη  δημιουργία ενός διαύλου επικοινωνίας μεταξύ της σχολικής μονάδας και του φορέα για την αντιμετώπιση καταστάσεων που τυχόν προκύψουν.