“Διαδικτυακό σεμινάριο για την Κυβερνοασφάλεια για μαθητές Λυκείων”

Τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου η ομάδα των μαθητών που παρακολουθεί τον απογευματινό
εκπαιδευτικό όμιλο με Θέμα: “Ανήλικοι στο διαδίκτυο. Οι κίνδυνοι και η αντιμετώπισή
τους. Το Report και το blog στο διαδίκτυο είναι θάρρος..”
, παρακολούθησαν το διαδικτυακό
σεμινάριο για μαθητές λυκείου που διοργάνωσε το Ελληνικό κέντρο ασφαλούς διαδικτύου του
ΙΤΕ μαζί με την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Το θέμα της ενημερώσης, ήταν ζητήματα ασφάλειας που αφορούν την προστασία της
καθημερινότητας των μαθητών στο διαδίκτυο, την προστασία από απάτες όπως το Fishing και
το Ransomeware,αλλά και την ενημέρωση που πρέπει, αν και εφόσον πέσουν θύματα απάτης
στο Διαδίκτυο
.
Στη συνέχεια έγινε συζήτηση και απαντήθηκαν τα ερωτήματα των μαθητών από
τους ειδικούς πάνω στο συγκεκριμένο θέμα.Μπορεί ο καθένας να ενημερωθεί και να αντλήσει
υλικό σχετικό με την ασφαλή χρήση του διαδικτύου και τη χρήση των κοινωνικών δικτύων,
από τη σελίδα του saferinternet4kids.gr που είναιεγκεκριμένη από το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων.