«ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ……..ΕΜΕΝΑ  ΜΕ ΝΟΙΑΖΕΙ»

   Σας γνωρίζουμε   ότι στη διάρκεια της φετινής σχολικής χρονιάς 2023-24, θα λειτουργήσει Εκπαιδευτικός Όμιλος, με θέμα:  «ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ……..ΕΜΕΝΑ ΜΕ ΝΟΙΑΖΕΙ» και αντικείμενο τον εθελοντισμό, με δράσεις σχετικές με αυτόν. Το πρόγραμμα υλοποιείται κάθε Τρίτη απόγευμα, με υπεύθυνη την εκπαιδευτικό του σχολείου μας, Τσούνη Νικολίτσα και τη  συμμετοχή μαθητών και μαθητριών της Α’ και Β΄ τάξης. Ξεκίνησε την Τρίτη 24 Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθεί, δύο εβδομάδες πριν τη λήξη των μαθημάτων.

Βασικός στόχος του ομίλου είναι, η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των μαθητών/τριών σχετικά με τον εθελοντισμό, καθώς και η διαμόρφωση συνείδησης και στάσης ενεργού πολίτη που αναλαμβάνει δράση, συμμετέχει και παρεμβαίνει στα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα. Αποσκοπεί με την εφαρμογή εκπαιδευτικών μεθόδων μη τυπικής μάθησης, συμμετοχικών και μαθητοκεντρικών ,τόσο στη θεωρητική εξοικείωση αλλά και στη βιωματική εκπαίδευση των μαθητών στις έννοιες του εθελοντισμού, του εθελοντή, στους τομείς προσφοράς, όσο και στην υλοποίηση εθελοντικών δράσεων σε συνεργασία με την οργάνωση Humanity Greece και το Δήμο Λοκρών.

Ενδεικτικά: Ο όρος «Εθελοντισμός» αναφέρεται γενικά στην ηθελημένη πράξη για κάποιο κοινωφελή σκοπό χωρίς υλικό ή άλλο αντάλλαγμα. Ως εκ τούτου, εθελοντής είναι ο πολίτης που προσφέρει ανιδιοτελώς χρόνο ή γνώση για χρήσιμες δράσεις προς όφελος άλλων, χωρίς να περιμένει αντάλλαγμα. Ετυμολογικά προέρχεται από το ρήμα «εθέλω», που σημαίνει θέλω πολύ. Με καταιγισμός ιδεών, μελέτη περιπτώσεων, δημιουργική – καλλιτεχνική έκφραση, παιχνίδια ρόλων, δομημένη συζήτηση, (debate), εθελοντικές δράσεις, θα προσπαθήσουμε να ενημερώσουμε τους  μαθητές μας και να έχουμε μαθητές εθελοντές, στο σχολείο μας. Ευελπιστούμε στη θετική σας ανταπόκριση των μαθητών/τριών των σχολείων μας στον όμιλο και στη συνεισφορά τους, σε υλικά αγαθά πρώτης ανάγκης, στο πλαίσιο εθελοντικών δράσεων του ομίλου.

Καλή επιτυχία στο πρόγραμμα.