Μαθητές ΕΠΑΛ αναπτύσσουν οριζόντιες δεξιότητες για το παρόν και το μέλλον τους και συνδέονται με την αγορά εργασίας” σε συνεργασία με το TheTipping Point in Education και  το Ίδρυμα Μποδοσάκη.

Την Πέμπτη 21/03/24 μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης του προγράμματος συνέχισαν στην Β’ Φάση και Υλοποίησαν τη 2η ενότητας: Προετοιμασία για την αγορά εργασίας.

Η 2η ενότητα του προγράμματος περιλαμβάνει 2 υποενότητες: α) Σύνταξη βιογραφικού και β) Επαγγελματική συνέντευξη. Στο πλαίσιο αυτών, οι μαθητές/-τριες, πραγματοποίησαν live ομαδική συνεδρία με τη Μέντορα κ. Σπανού Αναστασία, ενημερώθηκαν, για τις 2 παραπάνω θεματικές και εφάρμοσαν στην πράξη όσα έμαθαν από τους μέντορες μέσω δραστηριοτήτων μη τυπικής μάθησης. Παράλληλα, μέσω διαδραστικού Workshop και τη χρήση της τεχνολογίας έμαθαν πώς μπορούν να εξελίξουν/αναπτύξουν την ικανότητα του να θέτουν στοχευμένες ερωτήσεις, η οποία συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη 3 οριζόντιων δεξιοτήτων (Κριτική σκέψη, επίλυση προβλήματος και  δημιουργικότητα).

Το πρόγραμμα υλοποιείται με χρηματοδότηση του Ιδρύματος Μποδοσάκη στο πλαίσιο του Προγράμματος Θεματικών Δωρεών του με φορέα υλοποίησης τον οργανισμό The Tipping Point