Εικονική Επιχείρηση-Επίσκεψη Inspirational Mentor

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του σχολείου μας  στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Εικονική Επιχείρηση” πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του  Inspirational Mentor   κυρίου  Κουτσόπουλου Δημήτρη  ο οποίος μεταξύ άλλων είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Deloitte στην Ελλάδα και μέλος του Deloitte Central Mediterranean Executive Committee, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών στην Ελλάδα.

Ο κύριος Κουτσόπουλος μίλησε στους μαθητές για την επιχειρηματικότητα. Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν μαζί του για την πορεία της δικής τους  «εικονικής επιχείρησης» και να ακούσουν συμβουλές για μια πετυχημένη επαγγελματική αποκατάσταση.

Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Κουτσόπουλο για την παρουσία του στο χώρο του σχολείου μας!!!